Chabber Norge (vil leie frilansere) 🇳🇴

Her kan du finne svar på spørsmål som bedrifter og personer ofte stiller når de skal leie inn chabbere/frilansere.

Frederik Edsbjerg Hedelund avatar
23 articles in this collection
Written by Frederik Edsbjerg Hedelund
Generell informasjon om chabbere og frilansvakter

Hvordan skaffer man en chabber til en frilansvakt?

I denne artikkelen forteller vi hvordan man oppretter en frilansvakt og får en chabber til å ta jobben.
Frederik Edsbjerg Hedelund avatar
Written by Frederik Edsbjerg Hedelund
Updated over a week ago

Når er det et godt tidspunkt å poste en frilansvakt?

Frederik Edsbjerg Hedelund avatar
Written by Frederik Edsbjerg Hedelund
Updated over a week ago

Hvordan setter man en passende lønn for en frilansvakt?

I denne artikkelen gir vi noen gode råd i forhold til hva man skal ta høyde for når man setter lønnen for en frilansvakt.
Frederik Edsbjerg Hedelund avatar
Written by Frederik Edsbjerg Hedelund
Updated over a week ago

Hvordan velger man de beste chabberne til en frilansvakt?

Frederik Edsbjerg Hedelund avatar
Written by Frederik Edsbjerg Hedelund
Updated over a week ago

Hva gjør jeg hvis jeg ikke er sikker på hvor lenge frilansvakten kommer til å vare?

Frederik Edsbjerg Hedelund avatar
Written by Frederik Edsbjerg Hedelund
Updated over a week ago

Er det et minimumskrav til lengden på en frilansvakt?

Frederik Edsbjerg Hedelund avatar
Written by Frederik Edsbjerg Hedelund
Updated over a week ago

Når legges en stillingsannonse ned hos Chabber?

I denne artikkelen beskriver vi til hvilket tidspunkt Chabber automatisk legger ned en stillingsannonse.
Frederik Edsbjerg Hedelund avatar
Written by Frederik Edsbjerg Hedelund
Updated over a week ago

Kan jeg endre jobben sitt møtetidspunkt?

Nedenfor beskriver vi hva du kan gjøre hvis du er nødt til å endre møtetidspunktet for en jobb.
Frederik Edsbjerg Hedelund avatar
Written by Frederik Edsbjerg Hedelund
Updated over a week ago

Hvordan fungerer overbooking?

Har du lurt på hvorfor vi anbefaler at man skal booke flere chabbere enn det man egentlig har behov for?
Frederik Edsbjerg Hedelund avatar
Written by Frederik Edsbjerg Hedelund
Updated over a week ago

Hva gjør vi hvis vi ikke får nok gode søkere på stillingsannonsen vårt?

Frederik Edsbjerg Hedelund avatar
Written by Frederik Edsbjerg Hedelund
Updated over a week ago

Hvorfor er jobben / stillingsannonsen borte?

Noen ganger tar plattformen automatisk ned en stillingsannonse. Vi forklarer hvorfor her
Frederik Edsbjerg Hedelund avatar
Written by Frederik Edsbjerg Hedelund
Updated over a week ago

Kan man chatte eller ringe til en chabber før en jobb?

Frederik Edsbjerg Hedelund avatar
Written by Frederik Edsbjerg Hedelund
Updated over a week ago

Hva gjør jeg hvis jeg vil bruke den samme chabberen igjen til en ny frilansvakt?

Frederik Edsbjerg Hedelund avatar
Written by Frederik Edsbjerg Hedelund
Updated over a week ago

Hva hvis jeg vil ansette en chabber fast, når jeg tidligere har benyttet personen til en jobb?

Frederik Edsbjerg Hedelund avatar
Written by Frederik Edsbjerg Hedelund
Updated over a week ago