Hvordan tilgår jeg faktureringer og kommende udgifter?
Josefine Holst Benthin avatar
Written by Josefine Holst Benthin
Updated over a week ago

Chabber fremsender fakturaer 72 timer efter endt vagt, hvorefter fakturaen kan findes på jeres virksomhedsprofil. Her har I mulighed for at tilgå alle tidligere faktureringer og afregninger samt kommende udgifter.

Fakturaer og udgifter kan tilgås under 'Indstillinger' - 'Fakturering'. Her har du mulighed for:

  • At tilgå enkelte fakturaer

  • Download flere fakturaer fra en afgrænset tidsperiode

  • Se kommende udgifter

Du kan dermed nemt få et overblik over alle jeres faktureringer 🙌

Did this answer your question?