Opsætning af lønregler

Artiklen guider jer igennem opsætning af regler vedr. satser, tillæg og sociale bidrag, hvis jeres vagter er dækket af en overenskomst.

Jytte avatar
Written by Jytte
Updated over a week ago

Første gang i opretter en vagt indenfor en jobtype, spørger vi jer, om vagten er dækket af en overenskomst. Hvis det er tilfældet, spørger vi jer også indtil hvilke lønregler, der er gældende. I det følgende tager vi jer igennem de forskellige steps. Det er nemt at opsætte, og skal kun gøres én gang for hver jobtype. Lad os komme i gang.

Step 1

Når I trykker "opret vagt" vil I blive mødt af nedenstående pop-up, der spørger hvorvidt arbejdet er dækket af en overenskomst (ja) eller ej (nej). Hvis I svarer "nej", vil I fremadrettet sætte lønnen, når I opretter en vagt, og vi tilføjer derefter feriepenge. Hvis I svarer "ja" vil I blive sendt videre til step 2.

Step+1.png (1899×926)

Step 2

I step 2 skal I bekræfte, justere eller tilføje jeres lønregler. Vi foreslår automatisk de hyppigst anvendte for jobtypen, men I kan selv justere og slette disse.

Step+2.png (1900×928)

I har også mulighed for at oprette jeres egne lønregler, som vist nedenfor. Når I gør det, vil I kunne navngive reglen, og vælge hvornår den er gældende, hvorvidt den er i kr. eller % og værdien. I kan tilføje et ubegrænset antal regler.

Step+3.png (1898×927)

Når I er færdige med at opsætte reglerne trykker I videre, bekræfter at alt er korrekt og så er I færdige.🎉

Hvad sker der efter at lønreglerne er opsat?

Fremadrettet vil vores lønmotor automatisk udregne og sætte løn, tillæg og sociale bidrag for jeres vagter i denne jobkategori. Det gør den baseret på jeres regler, datoen og vagtens start- og sluttidspunkt.

Hvis I har spørgsmål hertil, vil vi meget gerne hjælpe - I skal bare række ud. 😄

Team Chabber

Did this answer your question?