Hvis man ikke møter opp til en jobb blir man permanent utelukket fra chabber.com. Du vil aldri kunne søke jobb gjennom plattformen igjen. Du risikerer i tillegg å få en bot. Derfor bør man tilstrebe å unngå "no shows" 🚫
Så hvis du står i en situasjon hvor du ikke kan møte opp til en jobb, så må du heller avlyse den i så god tid som mulig. Og husk, hvis du finner en erstatning til jobben som er på minimum samme nivå som deg selv så blir avlysningen slettet slik at det ikke får noen konsekvenser🕺🏼 

Hvorfor er det så strenge regler ifm. avlysninger og no shows?
Når bedrifter skal benytte en chabber og har ansatt deg er det fordi de virkelig har bruk for deg. Du stiller derfor bedriften og deres ansatte (samt eventuelle andre chabbere) i en vanskelig situasjon hvis du avlyser eller ikke møder opp. Generelt medfører det også mye stress for bedrifter når de mottar en chabber-avlysning og må finne en erstatning. De benytter nemlig Chabber for å unngå dette stresset. 

Så hvis du alltid møter opp, kommer du til å få en fantastisk opplevelse gjennom Chabber🎉 (og potensielt sett tjene gode penger💸)

God fornøyelse 🏆

Med vennlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?