Konsekvensen av å avlyse
Hvis du avlyser en jobb vil det komme tydelig frem på profilen din, og det kan senke sjansen for at du får jobb i fremtiden
De chabberne som historisk sett har fått klart flest jobber, er de som aldri har avlyst en eneste jobb 🤜🏼💥🤛🏼
Årsaken til dette er at folk med en avlysningsprosent visuelt får profilen deres presentert sist ovenfor virksomhetene, og at avlysningsprosenten blir vist i rødt hvis den er over 10%. Med andre ord så har avlysninger en veldig negativ påvirkning på fremtidige jobbmuligheter, og bør derfor helst unngås 🙅‍♂️ 

Hvis man er tvunget til å avlyse og vil finne en god løsning på problemet? Hvis man finner en erstatning til jobben (en venn, et familiemedlem eller en annen chabber), kan man få annullert en avlysning. Det er viktig at erstatningen har minimum like mye erfaring som en selv. Så hvis du vil unngå at avlysningen skader profilen din, så må du altså gjøre følgende: 

  1. Finn en person som erstatning til jobben, som minimum er like dyktig som deg.
  2. Hvis personen ikke allerede har en profil på Chabber, må personen opprette en. 
  3. Kontakt Chabber på +45 60 80 39 94 ☎️ og fortell at du har en erstatning.
  4. Chabber vil så annullere din avlysning. 

Så hold alltid avlysningsprosenten nede og bli en chabber-stjerne 🌟

Ha det gøy!

Med vennlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?