Hvis det står "Transportpenger" i en stillingsannonse så vil det alltid være oppgitt hvor mange timers ekstra lønn du får i transportpenger (dette kan enten være; 0,5 timer, 1 time eller 2 timer). Hvis en virksomhet har lagt ut en jobb hvor timelønnen er 170 kr., og de tilbyr 0,5 timer i transportpenger, vil du altså få:
0,5 x 170 kr. = 85 kr. ekstra i lønn 🚗

Jeg håper det gir mening 😃 

Med vennlig hilsen
Team Chabber

Did this answer your question?