1. Fyll ut profilen din grundig ✍🏻For det første er det viktig at du utfyller profilen din grundig med fokus på dine erfaringer innenfor event, kjøkken og hotellbransjen. Les mer om dette i artikkelen: Slik fyller du ut Chabber-profilen din
  2. Søk på flere jobber om gangen📌For det andre, er det en god idé å søke mange frilansvakter på en gang. Hvis du eksempelvis søker på fire frilansvakter i samme tidsrom og blir valgt til den ene, så blir alle dine åpne søknader i samme tidsrom automatisk trukket tilbake. Derfor skal du ikke være redd for å søke på mange jobber om gangen, da det kun vil øke sjansene dine for å komme raskt igang. 
  3. Søk på litt mindre "attraktive" jobber 😀🥊For det tredje, så er det en god idé å søke på jobber som er litt mindre "attraktive" enn andre - og dermed lettere å få. F.eks. 1) Jobber med lønninger på 168-180 kr., 2) Jobber som ligger geografisk plassert utenfor byen, eller 3) Jobber hvor det søkes +10 chabbere. 
  4. Hver tålmodig i starten⏱💆🏼‍♀️For det fjerde, er det generelt viktig at du har tålmodighet i starten da det ikke er unormalt at man skal søke på en del jobber før man får sin første. MEN, når man har fått tildelt en jobb og levert en god prestasjon, blir det vesentlig enklere å få jobber i fremtiden. 

God fornøyelse 💪🏼 

Med vennlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?