Hos Chabber er det virksomhetene og privatpersonene som er ute etter chabberne som bestemmer nivået på lønnen til en jobb. Minimumslønnen man kan tilby gjennom en stillingsannonse er 168 kr./timen + feriepenger. Da virksomheter skal overholde arbeidsavtaler og vikarloven, er det langt fra alle som setter lønnen til 168 kr./timen. Den gjennomsnittlige timelønnen som blir tilbudt gjennom plattformen er 179 kr./timen. 

Uansett hva så ligger makten til å velge jobb alltid hos chabberen selv. Du velger selv hvor og når du vil jobbe 🙋🏼‍♂️

Under "Finn jobb"-siden har man et overblikk over kriteriene for jobben, slik at man kan vurdere om man har lyst til å søke på dem. Se eksempel på en rekke stillingsannonser nedenfor 👇🏼


Lykke til på jobb 🤟🏼

Med vennlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?