1.
Først og fremst er det viktig at du laster opp et profilbilde hvor man tydelig kan se hvem du er.
 

2.
Du skal nå lage en personlig beskrivelse av deg selv hvor du bør legge vekt på kompetanse og tidligere erfaringer innenfor event, kjøkken, hotell og liknende.

3.
Under "Arbeidserfaring" er det som i personbeskrivelsen viktig at du fokuserer på erfaringer fra event, kjøkken, hotell og liknende type bransjer, slik at du kun fremhever relevant erfaring.

4.
Etter å ha fylt ut arbeidserfaring skal du angi hvilke jobbtyper du er interessert i, samt hvilke spesifikke kompetanser du har innenfor de forskjellige jobbtypene. 

5.
Hvis du har utfylt profilen din slik som eksempelet viser, har du veldig gode forutsetninger for å få jobb hos Chabber. 

Med vennlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?