Hvis det skulle skje at en chabber ikke møter opp til den avtalte jobben, ber vi om at du registrerer dette under ”Feedback & Overtid” 👇🏼

Når du melder at personen ikke møtte opp, annullerer vi faktureringen og utelukker chabberen fra plattformen vår fremover slik at personen ikke kan søke jobb igjen ❌
Det skjer heldigvis svært sjeldent at folk ikke møter opp, men når det skjer er det viktig at det får konsekvenser👩🏼‍⚖️ da det er helt uakseptabelt at våre kunder ikke skal kunne stole på chabberne våre!

Opplever du et "no show", kan du alltid ringe til vårt hovedkontor og høre hvordan vi kan hjelpe dere med situasjonen 🙂

God dag!

Med vennlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?