Hvis en chabber avlyser frilansvakten sin, skjer det flere ting. 

  • Vi gjenåpner stillingsannonsen automatisk.
  • Vi sender en SMS/push-varsel ut til alle som tidligere har søkt på jobben. 
  • Hvis avlysningen skjer +24 timer før jobben starter, havner jobben på vår daglige jobboppdatering for chabberne. 
  • Skjer avlysningen innenfor 24 timer før jobbens start, sender vi en akutt e-mail ut til alle chabbere.

Hvis en avlysning forekommer vil systemet vårt automatisk gjenåpne stillingsannonsen, hvor det i de fleste tilfeller finnes en erstatning. 

Så hvis det kommer en avlysning så fortvil ikke - det løser seg som regel 🙂

Med vennlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?