Under ”Feedback & Overtid” på profilen din kan du forkorte eller forlenge jobben ved å klikke på "Overtid" eller "Gikk tidlig". Se bildet nedenfor👇🏼

Du har tre døgn fra jobben er gjennomført til å endre dette, da info om lønnen til chabberne blir sendt ut til revisjonsselskapet. Hvis jobbens lengde blir registrert etter tre døgn, vil det bli gitt et gebyr på 65 kr. per chabber som blir registrert for sent. 

Ha en flott dag 💆🏼‍♀️

Med vennlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?