Viktigheten av feedback
Virksomheter/privatpersoner kan gi feedback i form av stjerner til de chabberne som har vært ute og jobbet for dem. Det øker gjennomsiktigheten av chabbernes kompetansenivå, samt at det øker sjansene for at man velger de chabberne som lever opp til forventningene. Så hjelp deg selv og andre ved å gi feedback til alle chabbere du har erfart eller jobbet med. ️

Når og hvordan gir man feedback
Man har 30 dager etter jobben er gjennomført på å gi feedback under ”Feedback & Overtid”. Man kan gi feedback via stjerner, men det er også mulighet for å etterlate en skriftlig kommentar. Feedback vil først synliggjøres for motparten når han/hun selv har gitt feedback. Du kan redigere feedbacken i opp til 24 timer etter at den er gitt⏱

Hva gjør jeg hvis en chabber gjør en dårlig innsats?
Systemet vårt er bygget opp rundt deres feedback. Skulle en chabber levere en dårlig innsats, setter vi pris på at du uttrykker dette når du rater chabberen. Blir dette gjort, så kan det hjelpe dere og andre virksomheter som i fremtiden skal ta stilling til chabberen. På samme måte skal dere selvfølgelig understreke hvis chabberen gjorde en god jobb 🤟🏼

Er chabbernes tidligere feedback pålitelig
Man kan stole 100% på en chabbers feedback. Enhver feedback blir gitt av virksomheter og privatpersoner som selv har leid inn chabberen tidligere. Så det er faktisk den mest gjennomsiktige og rettferdige måten man kan vurdere en chabber på 💯

Så budskapet med denne artikkelen er: husk å gi chabbere feedback og husk å ta en titt på deres tidligere feedback når du skal velge riktig kandidat til en frilansvakt. 

God fornøyelse! ️️️️️

Med vennlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?