Hvis man vil kommunisere med en chabber før jobber finner sted, har man to muligheter:

  • Chatsystem👨🏽‍💻 Du kan benytte chat-systemet vårt, hvor du enkelt kan kommunisere med alle chabberne som er ansatt til en jobb, samtidig eller hver for seg. 
  • Telefon eller mail ☎️ Du kan også gå inn i jobboversikten og klikke på den stillingsannonsen chabberen er ansatt til. På chabberens profil vil telefon og e-mail fremgå. Har du leid inn mange chabbere, kan du laste ned alle navnene, telefonnumrene og e-mail adressene i Excel. Det gjør du via knappen øverst i høyre hjørne.

Så nøl ikke med å kontakte chabberne hvis du vil snakke med dem før jobben starter.

Ha en fantastisk dag 😊

Med vennlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?