Har stillingsannonsen plutselig forsvunnet? Det er det en god grunn til. Det skyldes ganske enkelt at man ikke har tatt stilling til de som har søkt på jobben. Det er nemlig slik at når man har mottatt 5x så mange søknader som antall chabbere man har behov for, så har man tre døgn på seg til å ta stilling til søknadene. Hvis du verken har avvist eller ansatt en chabber innenfor tre døgn, så blir stillingsannonsen automatisk lukket. 

Årsak?🤔

Vi syntes det er på sin plass å gi chabberne beskjed om hvorvidt de har fått jobben eller ikke, slik at de ikke går rundt i uvisshet.
Så hvis man husker å følge med på stillingsannonsen fra tid til annen, vil ikke dette oppleves som et problem. 

Håper dette ga svar på spørsmålet 🙋🏼‍♀️

Med vennlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?