Hvis det er usikkerhet rundt hvor mye tid jobben vil ta, anbefaler vi at man setter det garanterte antall timer for jobben, og angir hvor mange timers overarbeid det muligens vil forekomme. Du vil etter en gjennomført jobb kunne angi den presise lengden på jobben under "Feedback og overtid". 

Enkelt💥

Med vennlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?