Når man har opprettet en frilansvakt, har fått en rekke søknader og skal til å velge den riktige kandidaten, er det en god idé å vurdere folk ut fra følgende ting: 

  • Personlig beskrivelse 📃
  • Erfaring 🥇
  • Antall utførte frilansvakter 8️⃣
  • Ratings ⭐️
  • Avlysningsprosent ❌
  • Spesifikk kompetanse 👨🏻‍🍳

Utover det kan man også se folks alder, et profilbilde og utdannelsesbakgrunn. Det er en kombinasjon av alle disse faktorene som utgjør den informasjonen som du har bruk for til å velge den rette kandidaten. 

Så nå er det bare å sette i gang med å skaffe noen chabbere 😀

Det er også alltid en god idé å kontakte chabberne innen jobben finner sted, slik at man sikrer seg at de møter opp 🥇

Med vennlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?