Det er flere ting å ta høyde for når man setter lønnen for en frilansvakt:

  • Vikarloven👨🏼‍⚖️ Er man en virksomhet anbefaler vi at man setter en lønn som minimum matcher andre medarbeideres lønn som befinner seg i liknende stillinger.
  • Akutt-aspektet ved en jobb ⏱ Er jobben lagt opp akutt, anbefaler vi høyere lønninger, da det øker sjansen for å finne en chabber på kort varsel.
  • Sesong 🏖🎄Hvis det er spesielt hektisk under høysesong, opplever andre virksomheter ofte det samme. Sett derfor en konkurransedyktig lønn i disse periodene. 
  • Lokasjon📍Finner jobben sted utenfor byen, kan det være fordelaktig å sette en høyere lønn, da det gir chabbere motivasjon til å reise lengre. 
  • Kompetansenivå👩🏼‍🍳 Hvis du f.eks. søker servitører med mange års erfaring, vil det være en fordel å sette en høyere lønn, enn om du trenger en 18-åring til en garderobevakt.

Generelt anses "høye" lønninger i vår terminologi til å være +180 kr./timen. 

Til info må det nevnes at ovenstående punkter kun skal betraktes som gode råd, og ikke bestemte krav eller selvfølgeligheter. Man kan absolutt finne folk ved bruk av lavere lønninger, selv om man er underlagt et av de ovenstående punktene. Alt er jo tilbud/etterspørsel, så følger man ovenstående råd vil det utvilsomt være lettere å tiltrekke flere og mer kompetente chabbere. 

Lykke til 😃

Med vennlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?