Hvad betyder transportpenge? Og hvor meget får man?

I denne artikel beskriver vi, hvordan man skal forstå ordet "Transportpenge", når det står på en vagt som serverings- eller køkkenpersonale.

E
Written by Emma Lønberg
Updated over a week ago

Hvis der står "Transportpenge" på en vagt som køkken- eller serveringspersonale betyder det, at du vil få betalt transport på en af to følgende måder.

1, 2 eller 3 timers betalt transport 🚗
Nogle virksomheder vælger at betale 1, 2 eller 3 timers ekstra løn, når de booker serveringspersonale. Det kan skyldes, at vagten ligger langt væk, eller at vagten slutter sent, og det derfor vil kræve lidt ekstra tid at komme hjem.

Løn efter overenskomst 🚙

Andre virksomheder er dækket en overenskomst, som betyder, at de dækker dine rejseomkostninger på følgende vis, når du arbejder for dem som køkken- eller serveringspersonale. Ved samlet transport ud over 15 km betales rejsegodtgørelse efter dokumentation for den samlede transportvej, samt kr. 50,00 pr. påbegyndt time for rejse- og ventetid der falder ud over arbejdstiden, dog maksimalt 3 timer.

Vi håber, at det giver mening, og ellers kan du altid ringe eller skrive direkte til vores support.
                      👇

Did this answer your question?