På Chabber er det virksomhederne og privatpersonerne, der søger chabbere, som bestemmer lønniveauet på en given vagt. Minimumssatsen man kan udbyde på en vagt er 120 kr./timen + feriepenge. Da virksomheder skal overholde overenskomster og vikarlov, er det langt fra alle, der lægger lønninger op til 120 kr./timen. Den gennemsnitlige timeløn, der bliver udbudt gennem platformen er 138 kr./timen. 

Ligegyldig hvad ligger magten til at vælge job altid hos chabberen selv. Du vælger selv hvor og hvornår, du vil arbejde 🙋🏼‍♂️

Under "Find job"-siden har man et overblik over kriterierne for givne vagter, så man kan vurdere, om man har lyst til at søge dem. Se eksempel på en række vagter nedenfor 👇🏼

God arbejdslyst 🤟🏼

Med venlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?