Vi sætter ingen krav til en freelancevagts længde. Virksomheder skal dog være opmærksomme på, at de her skal overholde deres overenskomst, såfremt de har en.

Selvom alle privatpersoner og virksomheder uden overenskomst kan tilbyde den vagtlængde, som de har lyst til, skal de også huske, at det nok er de færreste, der gider at bruge tid og penge på at transportere sig selv hen til en vagt på 1-2 timer 🙃

God dag👋🏼

Med venlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?