Hvordan ligger Chabbers lønperiode?

I artiklen her forklarer vi, hvornår du får udbetalt løn for dine vagter som køkken- og serveringspersonale.

Mara avatar
Written by Mara
Updated over a week ago

En lønperiode på Chabber går fra d. 20. i en given måned til d. 19. i efterfølgende måned. Dvs. hvis du f.eks. har taget en vagt som serveringspersonale d. 15. maj, så kommer lønnen med på din maj-lønseddel, men tager du et vagt som serveringspersonale d. 22. maj, kommer lønnen først med på juni-lønsedlen 🗓

Du kan også via din profil se præcist hvornår du får udbetalt din løn fra hver vagt.
Se video nedenfor.👇

Vi håber, at det besvarede dit spørgsmål.

God dag 👋🏼

Med venlig hilsen
Team Chabber 

Did this answer your question?