1.
Først og fremmest er det vigtigt, at du uploader et profilbillede, hvor man tydeligt kan se, hvem du er. 


2.

Efterfølgende skal du skrive en tekst om dig selv, hvor du så vidt muligt skal lægge vægt på de konkrete kvaliteter og kompetencer, du har inden for hotel- og restaurationsbranchen.


3.
Under "Erhvervserfaring" er det, ligesom i personbeskrivelsen, vigtigt, at du fokuserer på den erfaring, du har fra hotel- og restaurationsbranchen, så du så vidt muligt kun fremhæver relevant erfaring. 


4.

Efter at have udfyldt erhvervserfaring skal du angive hvilke jobtyper, du er interesseret i, samt hvilke specifikke kompetencer du har inden for de forskellige jobtyper. 

5.
Hvis du har udfyldt din profil som anvist, har du rigtig gode forudsætninger for at få job på Chabber. 


Med venlig hilsen

Team Chabber 

Did this answer your question?